Stanowisko montażu z wkrętarką typ SC

Stanowisko służy do skręcania elementów, wkrętakiem elektrycznym o odpowiednio nastawionym momencie obrotowym. Nastawy momentów obrotowych oraz kontrola, pomiaru odbywa się po przez zintegrowany z urządzeniem kontroler wkrętarki. Na urządzeniu zastosowany został system Pick-to-Light, który sygnalizuje odpowiednimi diodami kolejność i poprawność pobrania komponentu.