URZĄDZENIE DO PRZEBIJANIA NADLEWEK ODLEWU

Urządzenie przeznaczone jest do przebijania odlewu żeliwnego.

Stemple przebijające o napędzie hydraulicznym usuwaja nadmiar materiału w otworach.

Po przebiciu otworów detal jest automatycznie rozładowany na taśmociąg. 

Maszyna do badania USG odlewów-jednokanałowa

Maszyna przeznaczona jest do badania sferoidyzacji odlewów żeliwnych.

Badanie odbywa się przy pomocy jednokanałowego miernika USG. Sonda pomiarowa przed każdym cyklem smarowana jest olejem, co zapobieganiu powstawaniu pustych przestrzeni na styku detal - sonda.

Stanowisko montażu podłokietnika samochodowego

Dwie prasy elektryczne zapewniają maksymalną jakość procesu łączenia.

Obsługa ma pełną dowolność w doborze programu pracy pas. Ustawiać można etapy łączenia, siły, prędkości, relaksacje itp.

Dzięki zaawansowanej technologii pomiarowej na podstawie wykresu prasowania, możliwe jest wykrawanie wad materiałowych czy błędów montażu (np. braku podkładek).

Myjka laboratoryjna zbiorników paliwowych

Myjka przeznaczona do wypłukiwania ze zbiorników paliwowych zanieczyszczeń pozostałych po produkcji. Zanieczyszczenia osadzane są na specjalnym sączku laboratoryjnym, który następnie badany jest pod kątem ilości osadzonych zanieczyszczeń.

Zrobotyzowane stanowisko montażu i kontroli uszczelki

Stanowisko automatycznego montażu dwóch typów uszczelek. Uszczelki montowane są do obudowy rozrusznika, która przemieszcza 
się na paletce po przenośniku pasowym.
Każda z uszczelek posiada swój podajnik wibracyjny oraz podajnik taśmowy dostarczający je do gniazda pobrania. 
Gniazda pobrania wyposażone są w czujniki koloru sprawdzające poprawność typu uszczelki.

Spęczarka automatyczna do produkcji przewodów paliwowych

Maszyna posiada automatyczny podajnik przewodu, automatyczny rozwijak, moduł spęczający, czujnik wizyjny kontroli parametrów spęczenia oraz gilotynę do cięcia przewodu.

Operator zadaje długość przewodu a także miejsce, ilość i typ spęczenia. Enkoder zewnętrzny zapewnia dokładny pomiar długości przewodu oraz odległości pomiędzy spęczeniami.

Instalacja do produkcji Poliolu

Instalcja do produkcji różnych odmian Poliolu. Instalacja umozliwia wykonanie finalnej mieszanki składającej się z 17-tu substancji składowych. W systemie zainstalowane są dwa systemy wagowe.