Tester szczelnosci maszyna P

Stanowisko precyzyjnej kontroli szczelności przewodów. Kontrola przy pomocy urządzeń lidera w zakresie kontroli szczelności - testera ATEQ. Stanowisko może kontrolować dodatkowe wyposażenie przewodów a także czytać lub drukować etykiety kodów kreskowych i DataMatrix.

 

Maszyna P

Przeznaczenie urządzenia

Głównym przeznaczeniem maszyny jest przetestowanie przewodów paliwowych pod względem szczelności i drożności.  

Dodatkowo maszyna może być wyposażona w:

 • Detekcje elementów montażowych przewód;
 • Pomiaru rezystancji elektrycznej i zwarciowej dodatkowych przewodów grzewczych;
 • Znakowanie etykietami z potwierdzeniem zgodności wydrukowanego kodu.

Opis działania:

Po włożeniu przez operatora detali do gniazd i inicjalizacji cyklu, wykonywany jest automatyczny proces składający się z następujących operacji:

 • Zamknięcie szczęk blokujących przewód;
 • *Opcjonalna kontrola mocowanych elementów;
 • Start testu szczelności i/lub drożności;
 • *Opcjonalny start testu elektrycznego;
 • Znakowanie pneumatyczne;
 • *Opcjonalnie drukowanie etykiety z kodem kreskowym i wynikiem pomiaru + kontrola wydrukowanej etykiety;
 • Otwarcie szczęk blokujących przewód.

 

Budowa urządzenia

PANEL OPERATORSKI

Elementy sterowania oraz wyświetlacz 7" umożliwia wybór odpowiedniej referencji, podgląd stanu procesu oraz sterowanie poszczególnymi napędami maszyny.

APARAT KONTROLI SZCZELNOŚCI ATEQ

Aparat do precyzyjnego pomiaru szczelności i drożności, przeznaczonym do pracy automatycznej lub półautomatycznej. Określa wielkość przecieku poprzez precyzyjny pomiar spadku ciśnienia, posiadający dodatkowo duży zakres pomiaru wielkości przecieku (ΔP): od 5 kPa do 1 MPa. Urządzenie posiada możliwość zaprogramowania do 8 procedur próby oraz możliwość komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi za pomocą protokołu RS232 i wejść/wyjść cyfrowych.

PANEL SZCZELNOŚCI

Panel szczelności dostosowany do wymagań klienta i przewodu indywidualnie. Wyposażony w zespól szczęk blokujących przewód oraz pneumatyczny mechanizm znakujący. Opcjonalnie panel może posiadać zespół czujników kontrolujących obecność i poprawność montażu elementów zamocowanych na przewodzie i/lub gniazda przeznaczone do pomiaru rezystancji elektrycznej i zwarciowej.

POZIOM ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA

Zgodnie z wytycznymi klienta i dostosowaniem do zaleceń normy PN-EN ISO 12100 maszyna jest wyposażona (w zależności od typu wykonywanego procesu) w szereg technicznych środków bezpieczeństwa takich jak: wyłącznik awaryjny, kurtyna świetlna, panel sterowania oburęcznego.

 

Korzyści dla klienta/użytkownika 

 • Precyzyjne określenie wielkości przecieku poprzez pomiar spadku ciśnienia;
 • Kontrola prawidłowości wykonanie przewodów pod względem szczelności i drożności;
 • Dodatkowa kontrola wykonanie przewodów pod względem prawidłowości montowanych elementów i/lub parametrów elektrycznych;
 • Minimalizowanie ryzyka wycieków lub niedrożności przewodu podczas eksploatacji.