Dozownik topnika

Instalacja do punktowego dozowania sypkiego granulatu. Pozycja dozowania napędzana silnikami serwo Siemens w trzech osiach. Wielkość wsypu kontrolowana poprzez system wagowy. Topnik podawany poprzez podajnik wibracyjny.

 

dozowik topnika

 

Przeznaczenie urządzenia

Stanowisko służy do precyzyjnego dozowania oraz umieszczania topnika w odpowiednim miejscu formy odlewniczej.  Pozwala na magazynowanie odpowiedniego zapasu substancji w koszu.

 

Opis działania

Maszyna zabudowana jest na linii odlewniczej. Po zatrzymaniu transportera form odlewniczych, tuba dozująca jest wprowadzana do komory. Następuje zrzut przygotowanej wcześniej odpowiedniej ilości substancji. W tym samym czasie kolejna porcja jest już odważana do zbiornika pośredniego, co pozwala osiągnąć oczekiwany czas cyklu. Odkurzacz przemysłowy odciąga pyły podczas zrzutu substancji. Po wycofaniu tuby z komory, maszyna wysyła sygnał zezwalający na transport form odlewniczych.

 

Budowa urządzenia

Kosz zasypowy

Kosz stalowy przystosowany do rozładunku substancji z pojemników typu Big Bag posiada podest dostępowy dla operatora oraz przysłonę uniemożliwiającą wnikanie zabrudzeń do dozowane substancji;

Moduły ważące

Substancja jest transportowana za pomocą liniowych podajników wibracyjnych do pojemników umieszczonych na belkach tensometrycznych. Pojemniki są otwierane za pomocą siłowników pneumatycznych.

Moduły dozujące

Moduły dozujące to dwa 3-osiowe roboty kartezjańskie, na których umieszczone są teleskopowe tuby dozujące. Roboty pozwalają na dokładne ustawienie miejsca zrzutu substancji, a teleskopowe tuby na precyzyjne skierowanie substancji do komór z równoczesnym odciąganiem pyłów powstających przy zrzucie.

Panel operatorski

Elementy sterowania oraz wyświetlacz 7" calowy umożliwia wybór odpowiedniej referencji, podgląd procesu oraz sterowanie poszczególnymi ruchami maszyny. Układ sterowania pozwala również na archiwizację danych.

Konstrukcja

Spawana, stalowa konstrukcja jest przystosowana do montażu wszystkich modułów oraz osprzętu elektrycznego i pneumatycznego. Umieszczone na konstrukcji podesty robocze oraz drabinki, umożliwiają łatwą obsługę i konserwację maszyny.

 

Korzyści dla klienta / użytkownika

  • Precyzyjne dozowanie substancji osiągnięte przez zastosowanie dokładnych wag tensometrycznych oraz odpowiednio dobranych podajników wibracyjnych;
  • Eliminacja błędów spowodowanych czynnikiem ludzkim podczas ustawiania maszyny, dzięki zastosowaniu 3-osiowych robotów sterowanych;
  • Czystość i eliminacja zanieczyszczeń powietrza. Materiał jest zrzucany precyzyjnie do komory bez rozsypywania obok, a specjalny kanał odciągowy usuwa pyły bezpośrednio z miejsca zrzutu;
  • Osiągnięcie oczekiwanego czasu cyklu poprzez zastosowanie zbiorników wagowych i pośrednich. Takie rozwiązanie daje możliwość przygotowania porcji w czasie ukrytym;
  • Analiza danych dzięki archiwizacji w pamięci maszyny, z możliwością pobrania nośnika lub wysłania na serwer.