Stanowisko kontrolne USG odlewów żeliwnych

Stanowisko do kontroli ultradźwiękowej dla zwrotnicy samochodowej. 

 

Bankietka

 

 

Przeznaczenie urządzenia

Urządzenie USG, wykorzystując ultradźwięki bada i obrazuje poprawność wykonania sferoidyzacji odlewów. Dodatkowo wykonywany jest test poprawności kształtu odlewu.

Opis działania

Po włożeniu przez operatora detali do gniazd i inicjalizacji cyklu, wykonywany jest automatyczny proces składający się z następujących operacji:

- Przejazd bazy z detalami do strefy kontroli;

- Naniesienie oleju za pomocą dysz dozujących na miejsca styku sond z powierzchnią detalu;

- Zjazd sond do kontroli i wykonanie pomiaru poziomu sferoidyzacji żeliwa;

- Powrót do pozycji bazowej oraz znakowanie za pomocą wiertarek pneumatycznych poprawnych detali;

- Automatyczne odkładanie poprawnych odlewów do osobnych komór pojemnika transportowego.

 

Budowa urządzenia

Baza detali

Baza posiada dwa gniazda na detale (lewy i prawy), które odwzorowują kształt elementów, a wbudowane czujniki sprawdzają poprawne umieszczenie detalu;

Moduł pomiarowy

Przed wykonaniem pomiaru powierzchnia miejsca styku sondy z detalem zostaje zwilżona olejem, aby między nimi nie było pęcherzyków powietrza;

Pomiar stopnia sferoidyzacji wykonuje 6 sond USG w określonych punktach na każdym z odlewów;

Zasada określania poprawności sferoidyzacji:

Poprawność sferoidyzacji zależy od ilości magnezu, tzn dla wartości Mgü powyżej 0,027 uzyskuje się eliwo sferoidalne:

Mgü > 0,027 - żeliwo sferoidalne

Sondy USG mierzą prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w odlewie;

Prędkość powyżej 5550 m/s potwierdza to, że żeliwo jest wytworzone jako sferoidalne;

Moduł rozładowujący

Po kontroli, poprawne detale są znakowane a następnie odkładane do pojemnika;

Panel operatorski

Sterownik PLC Siemens, Panel HMI 7";

Konstrukcja

Spawana, stalowa konstrukcja nośna maszyny;

Poziom zapewnienia bezpieczeństwa

Zastosowano szereg technicznych środków bezpieczeństwa, takich jak kurtyny świetlne i zamki bezpieczeństwa. Wykonano pomiar dobiegu kurtyn. Zapewniono wysoką kategorię bezpieczeństwa.

 

 

Korzyści dla klienta / użytkownika 

  • Kontrola prawidłowości wykonania odlewów z żeliwa sferoidalnego;
  • Minimalizowanie ryzyka pękania odlewów podczas eksploatacji (np. zaciski hamulcowe, wahacze samochodów, wały korbowe);
  • Odciążenie operatora dzięki automatycznemu rozładunkowi prawidłowych odlewów.