Stanowiska znakowania laserowego

Znakowanie laserowe to najbardziej efektywny sposób oznaczania produktów. Oferujemy Państwo zarówno wolno stojące jak i zintegrowane z transporterami stanowiska znakowania. Integrujemy znakowarki wszystkich wiodących marek. Przy inegracji szczególną uwagę kładziemy na kwestie bezpieczeństwa.

 

Znakowanie rozrusznikaZnakowanie rozrusznika

 

Przeznaczenie urządzenia

Stanowisko służy do laserowego znakowania produkowanych rozruszników kodami DataMatrix. W kodzie zapisane są podstawowe informacje o detalu, takie jak data produkcji, numer zmiany, referencja, numer seryjny.

Opis działania

Przed wyznakowaniem każdy nadjeżdżający detal jest sprawdzany pod kątem obecności kodu. Detale, po wprowadzeniu do komory znakującej są indeksowane, po czym następuje laserowe wypalenie kodu DataMatrix. Zgodnie ze specyfikacją klienta dane zawarte w kodzie mogą zawierać takie informacje, jak numer linii produkcyjnej, numer zmiany, data i czas produkcji oraz numer seryjny detalu. Po zakończeniu operacji detal jest uwalniany ze stacji.

hmi

 

Budowa urządzenia

Komora znakowania

Szczelna komora znakowania zgodna z normą PN-EN 60825-1:2014-11 pozwala na odseparowanie niebezpiecznego promieniowania laserowego od operatora. Dzięki temu stanowisko jest całkowicie bezpieczne dla pracowników (urządzenie laserowe klasy 1);

Znakowarka laserowa

W urządzeniu, zgodnie z wymaganiami klienta, zastosowano znakowarkę laserową AREX 20W firmy Datalogic. Urządzenie dzięki łatwej konfiguracji, oraz dostatecznej mocy pozwala na znaczne skrócenie procesu projektowania znacznika oraz optymalizację samej operacji znakowania;

Odciąg oparów

Za odprowadzenie spalin po znakowaniu, odpowiada odciąg wpięty w układ sterowania. Pozwala on na ekstrakcję oraz neutralizację szkodliwych oparów, dzięki czemu maszyna jest bezpieczna dla środowiska. Zapełnienie filtra jest sygnalizowane na panelu operatorskim;

Skaner kodów

W celu wykrycia, czy dany detal nie został już wcześniej oznakowany, zastosowano skaner kodów SR-2000 firmy Keyence. Wysoka rozdzielczość matrycy oraz zaawansowane algorytmy obliczeniowe użytego skanera zabezpieczają stację przed ponownym znakowaniem detali;

Bezpieczeństwo

Zgodnie z analizą ryzyka dla stanowiska zastosowano skuteczne techniczne środki bezpieczeństwa, takie jak zamki ryglowane oraz krańcowe wyłączniki rolkowe. Dzięki temu rozwiązaniu urządzenie spełnia wysokie wymagania odnośnie poziomu zapewnienia bezpieczeństwa zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1;

Panel operatorski

Elementy sterowania oraz wyświetlacz 7’’ umożliwiają wybór odpowiedniej referencji, podgląd procesu oraz sterowanie poszczególnymi ruchami maszyny. Z poziomu panelu operatorskiego możliwa jest również podstawowa diagnostyka stanu maszyny;

Konstrukcja

Konstrukcja z profili aluminiowych jest przystosowana do montażu wszystkich modułów oraz osprzętu elektrycznego i pneumatycznego.

 

Korzyści dla klienta / użytkownika

  • Trwałe znakowanie detali ogranicza możliwość uszkodzenia kodu oraz uwalnia od konieczności stosowania łatwych do zerwania etykiet;
  • Automatyczne znakowanie zwalnia operatorów z konieczności drukowania i ręcznego naklejania etykiet;
  • Możliwość śledzenia historii produkcyjnej każdego komponentu składowego detalu końcowego dzięki zapisanym w bazie danych numerom seryjnym komponentów;
  • Łatwa analiza reklamacji klienta dzięki umożliwieniu powiązania systemu monitoringu zakładowego z czasem produkcji zwróconego detalu.