Maszyna OR

Maszyna automatyczna z ręcznym załadunkiem. Przeznaczona do automatycznego konfekcjonowania złączek. Maszyna wyposażona w stół obrotowy, podajnik wibracyjny o-ringów oraz system kontroli wizyjnej.

Winda do rozładunku palet spiętrowanych na wózku

Winda do automatycznego rozładunku palet o wadze do 100 kg.
Urządzenie rozładowuje palety z rdzeniami formierskimi i dostarcza je na linię produkcyjną.
Puste palety zabierane są z linii produkcyjnej i odkładane z powrotem na wózek transportowy.

Palety spiętrowane są w wózku transportowym do wysokości 2 metrów na 9-ciu poziomach.

Dozownik topnika

Instalacja do punktowego dozowania sypkiego granulatu. Pozycja dozowania napędzana silnikami serwo Siemens w trzech osiach. Wielkość wsypu kontrolowana poprzez system wagowy. Topnik podawany poprzez podajnik wibracyjny.

 

Stanowisko obróbki przewodów paliwowych

Stanowisko ręczne do obróbki warstwowych, ogrzewanych elektrycznie przewodów paliwowych. W skład stanowiksa wchodzi moduł podgrzewania z regulacją PID temeperatury, moduł ściągania izolacji, oraz moduł cięcia końcówki przewodu. Sercem stanowiska jest specjalistyczne urządzenie Coax Strip do ściągania izolacji.

Tester szczelnosci maszyna P

Stanowisko precyzyjnej kontroli szczelności przewodów. Kontrola przy pomocy urządzeń lidera w zakresie kontroli szczelności - testera ATEQ. Stanowisko może kontrolować dodatkowe wyposażenie przewodów a także czytać lub drukować etykiety kodów kreskowych i DataMatrix.

Stanowiska znakowania laserowego

Znakowanie laserowe to najbardziej efektywny sposób oznaczania produktów. Oferujemy Państwo zarówno wolno stojące jak i zintegrowane z transporterami stanowiska znakowania. Integrujemy znakowarki wszystkich wiodących marek. Przy inegracji szczególną uwagę kładziemy na kwestie bezpieczeństwa.

 

Urządzenie do kontroli podłokietników

Stanowisko służy do kontroli jakości podłokietników pod względem zgodności: materiału, koloru, kąta i czasu otwarcia klapek. Kontrolujemy także głębokość i siłę nacisku na przycisk, potrzebnej do otwarcia klapek. Detal zgodny ze wzorcem otrzymuje etykietę z kodem QR.

 

Stanowisko montażu z wkrętarką typ SC

Stanowisko służy do skręcania elementów, wkrętakiem elektrycznym o odpowiednio nastawionym momencie obrotowym. Nastawy momentów obrotowych oraz kontrola, pomiaru odbywa się po przez zintegrowany z urządzeniem kontroler wkrętarki. Na urządzeniu zastosowany został system Pick-to-Light, który sygnalizuje odpowiednimi diodami kolejność i poprawność pobrania komponentu.