Certyfikacja CE – Ocena zgodności maszyn

 Dostosowujemy maszyny do minimalnych wymagań zgodnie z Dyrektywą Narzędziową 2009/104/WE,

  • Przeprowadzamy procedurę oceny zgodności maszyn z zasadniczymi wymaganiami zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE;
  • Przeprowadzamy analizę ryzyka maszyn zgodnie z normą PN EN ISO 12100;
  • Przeprowadzamy Audyt Bezpieczeństwa Maszyn podczas którego sprawdzamy poprawność zastosowanych zabezpieczeń, sprawdzamy posiadaną dokumentację, oceniamy maszyny pod kątem zgodności z normami zharmonizowanymi;
  • Certyfikację dobrowolnej maszyny, nowej lub po modernizacji;
  • Certyfikację maszyn sprowadzonych spoza UE;
  • Przygotowujemy wymaganą dokumentację do maszyn;
  • Wystawiamy certyfikat zgodności będącą podstawą do wystawienia Deklaracji Zgodności WE przez producenta maszyny.

BEZPŁATNE SPRAWDZANIE DEKLARACJI ZGODNOŚCI

Deklaracja zgodności jest dokumentem potwierdzającym zgodność produktu z odpowiednią dyrektywą lub dyrektywami. Musi on spełniać określone wymagania, które możemy bezpłatnie zweryfikować.