Certyfikacja CE – Ocena zgodności maszyn

 Dostosowujemy maszyny do minimalnych wymagań zgodnie z Dyrektywą Narzędziową 2009/104/WE,

 • Przeprowadzamy procedurę oceny zgodności maszyn z zasadniczymi wymaganiami zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE;
 • Przeprowadzamy analizę ryzyka maszyn zgodnie z normą PN EN ISO 12100;
 • Przeprowadzamy Audyt Bezpieczeństwa Maszyn podczas którego sprawdzamy poprawność zastosowanych zabezpieczeń, sprawdzamy posiadaną dokumentację, oceniamy maszyny pod kątem zgodności z normami zharmonizowanymi;
 • Certyfikację dobrowolnej maszyny, nowej lub po modernizacji;
 • Certyfikację maszyn sprowadzonych spoza UE;
 • Przygotowujemy wymaganą dokumentację do maszyn;
 • Wystawiamy certyfikat zgodności będącą podstawą do wystawienia Deklaracji Zgodności WE przez producenta maszyny.

DYREKTYWA MASZYNOWA - 2006/42/WE

Firma Teknomatik specjalizuje się w wykonywaniu oceny zgodności maszyn z dyrektywą maszynową. Proces oceny zgodności potwierdzający spełnienie wymagań zasadniczych składa się między innymi z:

- Przyporządkowanie maszyny do norm zharmonizowanych

- Ocena ryzyka wykonywana zgodnie z normą PN-EN ISO 12100

 • Określenie ograniczeń maszyny
 • Identyfikacja zagrożeń
 • Szacowanie ryzyka
 •  Analiza kategorii oraz określenie niezawodności układów bezpieczeństwa (Performance Level)

- Propozycja zmian redukujących ryzyko   

- Ocena instrukcji obsługi oraz dokumentacji towarzyszącej 

- Ocena lub przygotowanie deklaracji zgodności   

- Certyfikat CE potwierdzający udział firmy Teknomatik w procesie oceny zgodności.

DYREKTYWA NARZĘDZIOWA - 2009/104/WE

Oferujemy ocenę maszyn zgodnie z wymaganiami minimalnymi. Najważniejsze cechy oceny to:

- Dotyczy głównie maszyn starych czyli wyprodukowanie przed rokiem 2004

- Jest przeprowadzona zgodnie z listą wymagań PIP

- W ocenie wykorzystujemy normy specjalistyczne dla danego typu maszyn

- Po przeprowadzonej ocenie możemy zaoferować dostosowanie maszyny do wymagań

DYREKTYWA CIŚNIENIOWA - 2014/68/UE

Dyrektywa wprowadzona w celu harmonizacji przepisów w zakresie projektowania, produkcji, badania i oceny zgodności urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych.                        
                        
                        
                        
 

DYREKTYWA NISKONAPIĘCIOWA 2014/35/UE

Dyrektywa ma na celu zapewnienie, że sprzęt elektryczny stosowany w określonych granicach napięcia jest zaprojektowany i wyprodukowany z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz że jego użytkowanie nie stanowi zagrożenia dla ludzi, zwierząt oraz mienia.                        
                        
                        
                        
 

CERTYFIKACJA RoHS - 2011/65/UE

Dyrektywa w sprawie wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektronicznym i elektrycznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko. Ma ona na celu zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych.                        
                        
                        
                        
 

WDRAŻANIE PROCEDUR LOCK-OUT TAG-OUT

LOTO to system procedur stosowany głównie do bezpiecznego przeprowadzania prac remontowych, określający postępowanie przy wyłączaniu, blokowaniu oraz oznaczaniu maszyn.                        
                        
                        
                        
 

CERTYFIKACJA CEL ZROBOTYZOWANYCH

Roboty przemysłowe stają się coraz powszechniejsze w naszym przemyśle, a z uwagi na fakt, że są one zdefiniowane jako maszyny nieukończone integracja wymaga oceny zgodności zespołu maszyn oraz wystawienia deklaracji zgodności dla zespołu. Teknomatik może pomóc Państwu w ocenie biorąc pod uwagę między innymi wymagania zawarte w:

- Dyrektywie maszynowej 2006/42/WE

- Normie PN-EN ISO 10218-2

- Normie PN-EN ISO 13857

PROJEKTOWANIE UKŁADÓW BEZPIECZEŃSTWA

Projektowanie układów bezpieczeństwa jest ważnym obszarem działalności naszej firmy. Możemy podzielić się z państwem naszą wiedzą i doświadczeniem poprzez zaprojektowanie dla państwa maszyn układów zabezpieczających, spełniających wymagania najnowszych norm.                        
                        
                        
                        
 

UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL NA TERENIE UE

Aby podmioty spoza Unii Europejskiej mogły sprzedawać w pełni legalnie swoje produkty na jej obszarze muszą one spełniać wszystkie wymagania odpowiednich dyrektyw oraz zostać oznaczone znakiem CE. Możemy zostać Państwa upoważnionym przedstawicielem na terenie UE co pozwoli nam na dostosowanie Państwa maszyn do wymogów stawianych przez dyrektywy.                        
                        
                        
                        
 

POMIARY DOBIEGÓW KURTYN

Wykonujemy pomiary dobiegu polegające na precyzyjnym zmierzeniu czasu reakcji wyposażenia ochronnego w celu wyznaczenia odległości elementów zabezpieczających od elementów zagrażających. Badaniu dobiegu podlegają:

- kurtyny i bariery świetlne,

- skanery bezpieczeństwa,

- sterowanie oburęczne,

- maty naciskowe,

- urządzenia blokujące sprzężone z osłonami.