Bezplatná kontrola prohlášení o shodě   

Prohlášení o shodě je dokument potvrzující shodu výrobku s příslušnou směrnicí nebo směrnicemi. Musí splňovat stanovené požadavky, které můžeme zdarma ověřit.