CERTIFIKACE CE - HODNOCENÍ SHODY STROJŮ

Stroje přizpůsobujeme minimálním požadavkům v souladu se Směrnicí 2009/104 / ES,

  • Provádíme postup pro hodnocení souladu strojů se základními požadavky podle směrnice o strojích 2006/42/EC;
  • Provádíme analýzu rizik strojů podle normy ČSN EN ISO 12100;
  • Provádíme bezpečnostní audit strojů, během kterého kontrolujeme správnost použitých bezpečnostních opatření, ověřujeme dostupnou dokumentaci, vyhodnocujeme stroje se zaměřením na dodržování harmonizovaných norem;
  • Certifikace dobrovolného stroje, nového nebo po modernizaci;
  • Certifikace strojů dovážených mimo hranice EU;
  • Připravujeme potřebnou dokumentaci pro stroje;
  • Vydáváme certifikát shody, který je základem pro vydání prohlášení o shodě ES výrobcem stroje.

Bezplatná kontrola prohlášení o shodě   

Prohlášení o shodě je dokument potvrzující shodu výrobku s příslušnou směrnicí nebo směrnicemi. Musí splňovat stanovené požadavky, které můžeme zdarma ověřit.