POMIARY DOBIEGÓW KURTYN

Co to jest badanie dobiegu?

Pomiar dobiegu jest to badanie specjalnym urządzeniem: dobiegometrem, pozwalające na precyzyjne określenie czasu reakcji wyposażenia ochronnego w celu zatrzymania niebezpiecznego ruchu maszyny.

Kontroli tej podlegają elementy takie jak:

Kurtyna i bariera bezpieczeństwa

 

Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa są stosowane w przemyśle wszędzie tam, gdzie trzeba niezawodnie i ekonomicznie zabezpieczyć miejsca i obszary zagrożenia oraz dostęp do strefy roboczej maszyny. Należy odpowiednio dobierać rozdzielczość kurtyny, jej performance level (PL) oraz odległość od elementu niebezpiecznego.