Zrobotyzowany załadunek myjki rurek stalowych

Firma Teknomatik zaprojektowała i wykonała zrobotyzowane gniazdo do automatycznego 
załadunku myjki rurek stalowych.

Pierszym etapem realizacji było wykonanie automatycznego podajnika zasypowego rurek.
Elementem podajnika jest odmuch rurek pobranych przez robota z myjki.
Następnie zamontowany został robot przemysłowy FANUC wraz z chwytakiem, który pobiera 
z myjki rurki czyste a ładuje rurki przeznaczone do mycia.
Całość została wygrodzona i zabezpieczona nadzorowanymi drzwiami.
Został wykonany również nadrzędny układ sterowania bezpieczeństwem gniazda roboczego.