ROBOTICKÁ NAKLÁDKA MYČKY OCELOVÝCH TRUBEK

Firma Teknomatik navrhla a vyrobila robotickou buňku pro automatické nakládání a vykládání ocelových trubek do pračky.

První fází implementace byla konstrukce automatického podavače trubek. Prvkem podavače je ofuk trubek odebraných robotem z pračky. 

Pak byl nainstalován průmyslový robot FANUC společně s chapadlem, které odebírá z pračky čisté trubky a nakládá trubky určené pro umytí.Celek byl oplocen a zajištěn hlídanými dveřmi.

Byl také vyroben hlavní řídicí systém pro bezpečnost pracovní buňky.