MASZYNA DO KONTROLI WYMIARÓW ORAZ BADANIA USG ODLEWÓW - 8-mio kanałowa

Maszyna przeznaczona jest do badania wymiarów i sferoidyzacji odlewów żeliwnych.

Badanie odbywa się przy pomocy 8-mio kanałowego miernika USG. 
Sondy pomiarowe przed każdym cyklem smarowana jest olejem, co zapobiega powstawaniu pustych
przestrzeni na styku detal-sonda. 
Urządzenie wyposażone jest w wymienne, dedykowane dla różnych referencji narzędzia.
Dodatkowo maszyna kontroluje wymiary odlewu dotykowo przy pomocy czujników Gefran oraz 
laserowo przy pomocy urządzenia Keyence seri IX.

Po wykonaniu pomiarów detal jest znakowany i automatycznie rozładowywany.