MÍCHADLA IBC

Přenosná míchadla určená pro paletové kontejnery IBC o objemu 1000 litrů. Nabízíme provedení s elektrickým nebo pneumatickým pohonem pro kapaliny s viskozitou až 10 000 mPas. Každé zařízeno je vybaveno vypínačem pro bezpečné zastavení a koncovým bezpečnostním vypínačem.

STACIONÁRNÍ MÍCHADLA

Stacionární míchadla jsou určena hlavně pro IBC kontejnery. Jsou vybavena elektrickým pohonem, plynulou regulací rychlosti, systémem mechanického zvedání ramene spojeného s míchací metlou a omezením maximální horní a dolní polohy míchací metly.                       
                        
                        
                        

SUDOVÁ MÍCHADLA

Sudová míchadla jsou dostupná jako vysokorychlostní nebo nízkorychlostní s použitím převodovky. Jsou určena pro 200litrové sudy. Vybavena elektrickým nebo pneumatickým pohonem. Míchadlo je vyrobeno z nerezové oceli schválené pro styk s potravinami.                      
       

VERTIKÁLNÍ MÍCHADLA

Vertikální míchadla se používají pro IBC kontejnery, montují se přímo na místo víčka. Jsou vybavena elektrickým nebo pneumatickým pohonem, úchyty pro snadné přenášení mezi pracovišti a dvojitým turbínovým míchadlem.                  
                       
                        
                        
                        

KOMPAKTNÍ IBC PRACOVIŠTĚ

Pracoviště jsou určena pro používání s IBC kontejnery. Jsou vybavena čerpadly, filtry a automatickými ventily. Hlavním úkolem je vytlačování kapalin do podnikového rozvodu a zpět. Vytlačování lze spouštět automaticky nebo ručně. 
                        
                        

RAMPY PRO IBC NÁDRŽE

Jednoduché zařízení umožňuje automatické naklonění IBC nádrže v malém úhlu. Díky tomu je možné maximálně využít zbytek kapaliny nacházející se v nádrži. Úhel sklonu zařízení je nastaven tak, aby bylo zajištěno snadné naložení nádrže pomocí vysokozdvižného vozíku.                         
                        
                        
                        

STANICE SKLADOVÁNÍ CHEMIE 

Zařízení je určeno pro skladování chemických látek a čerpání do podnikových průmyslových zařízení. Je vybaveno stálými skladovacími zásobníky. Objem a počet nádrží a také typ vybavení zařízení lze určit individuálně. Zásobníky mohou být vybaveny míchadly a topnými články.                         
                        
                        
                        

ZÁCHYTNÉ VANY 

Bezpečnost na pracovišti je prioritní. Účinnou ochranu proti úniku škodlivých látek zajistí záchytné vany vybavené mřížkou a nádobou na kapalinu. Řešení tohoto typu jsou ideální způsob na úsporu, čistotu a ochranu zaměstnanců proti působení žíravých látek.                      
                        
                        
                        

                        
                        

PLASTOVÉ NÁDRŽE S MÍCHADLEM      

Nádrže z plastu PEHD mohou být vybaveny míchadlem, přípojkou na kapaliny a také násypkou. Standardní objem nádrže činí 1,5 m³. Existuje také možnost vybavení senzory hladiny, teploty atp.