STANICE SKLADOVÁNÍ CHEMIE 

 

Určení zařízení

Zařízení slouží pro centrální distribuci výrobních strojů,

používajících kapaliny dodávané v paletových IBC kontejnerech.

 

Základní úkoly

– Vykládání kapalin z paletových kontejnerů.

– Skladování se zajištěním vhodných podmínek.

– Zasílání do výrobních strojů.

Konstrukce zařízení

Plošina operátora rychlospojek

Umožňující snadné připojení odtokového systému k nádrži IBC pomocí

Klece na IBC kontejnery

Mají speciální pružinové nájezdy, které usnadňují úplné vyprázdnění IBC paletových kontejnerů

Mezilehlé nádrže

Standardní objem 1500 l, vyrobené z plastu nebo oceli

Senzory hladiny

Ultrazvukové nebo ponorné pro měření hladiny v nádrži

Záchytné vany

Objem 120 % objemu nepřímých nádrží

Čerpadla

V závislosti na čerpané kapalině používáme šroubová čerpadla, zubová čerpadla, membránová čerpadla s mechanickými ucpávkami nebo hermetická čerpadla s magnetickou spojkou

Filtry

Sítkové filtry pro filtrování čerpané kapaliny a prodyšné filtry (s absorbéry vlhkosti) pro vyrovnání tlaku v mezilehlých nádržích

Ventily

Ruční ventily a ventily s pneumatickým pohonem, volené individuálně v závislosti na použitém tlaku a čerpané kapalině

Manometry

Vakuometry nebo tlakové spínače ukazující aktuální podtlak nebo přetlak v rozvodu

Míchadlo

Speciálně pro delaminované kapaliny s plynulou regulací rychlosti

PLC

Ovládání celého stroje a komunikace s jinými zařízeními se provádí pomocí ovladače Siemens S7-1200.

Možná instalace jiného typu ovládání.

 

Popis fungování

Po umístění paletového kontejneru na stojan k tomu určený a připojení odtoku dochází ke gravitačnímu přelití celého obsahu. Přelití je kontrolováno a zastaví se, když je mezilehlá nádrž naplněna na stanovenou hladinu. Po přelití se zapne míchadlo, které zaručuje vhodnou konzistenci a homogenitu kapaliny. Poslední fází je načerpání kapaliny do vašeho zařízení nebo stroje, podle vašich požadavků.

 

Výhody

 

  • Zmenšení skladového prostoru díky centrálnímu skladování chemikálií používaných při výrobě;
  • Uvolnění výrobní oblasti díky odstranění IBC nádob umístěných vedle strojů;
  • Snížení nákladů na vnitropodnikovou dopravu;
  • Vyloučení rizik souvisejících s únikem chemických látek (také nebezpečných pro životní prostředí);
  • Vyloučení rizik pro zaměstnance souvisejících s kontaktem s látkami během výměny IBC nádrží;
  • Žádné odstávky strojů z provozu v důsledku doplňování materiálů;