• Polski
 • English
 • Čeština
 • Slovenčina
 • Русский
 • Deutsch
Otváracie hodiny:
7:00 – 17:00 Od pondelka do piatka
Nečinné v soboty a nedele
Jasienica 829
43-385 Jasienica

Projektovanie strojov

Spoločnosť Teknomatik ponúka služby konštruovania strojov pre malé a veľké firmy, ako aj pre individuálnych zákazníkov.

Našim obchodným partnerom ponúkame predovšetkým profesionálne riešenie problémov súvisiacich s výrobou, začínajúc od navrhovania strojov s použitím výpočtovej techniky, cez výber a kompletizáciu dodávateľov, konštrukciu strojov, ich spustenie, a končiac na školení personálu.

Zariadenia konštruované podľa našich projektov spĺňajú podstatné požiadavky kladené na stroje. Sú funkčné a ergonomické.

V prípade starších zariadení, ktoré spĺňajú minimálne požiadavky kladené na stroje, vykonávame hodnotenie bezpečnosti a kontrolný zoznam podľa smernice 2009/104/ES o strojoch.

Ponúkame:

 • Navrhovanie, projektovanie a dodávanie strojov a zariadení, ktoré spĺňajú podstatné požiadavky kladené na zariadenia daného typu;
 • Vytvorenie konštrukčnej a mechanickej dokumentácie;
 • Navrhovanie, projektovanie a modernizáciu hydraulických, pneumatických a elektrických riadiacich systémov;
 • Vytvorenie technickej dokumentácie na základ náčrtov a výkresov;
 • Vypracovanie technických dokumentácií, používateľských príručiek a katalógov dielov;
 • Inventarizácie a úpravy existujúcej dokumentácie;
 • Na každé zariadenie, ktoré spĺňa minimálne požiadavky kladené na daný typ stroja, vystavujeme CE;
 • Prispôsobujeme staré stroje, aby splnili minimálne požiadavky kladené na daný typ stroja.

Máte pochybnosti? Potrebujete individuálnu ponuku? Nečakajte a obráťte sa na nášho experta!