• Polski
 • English
 • Čeština
 • Slovenčina
 • Русский
 • Deutsch
Otváracie hodiny:
7:00 – 17:00 Od pondelka do piatka
Nečinné v soboty a nedele
Jasienica 829
43-385 Jasienica

Priemyselná automatika

Pripravujeme a implementujeme kompletné systémy s použitím rôznych programovateľných automatov PLC a zariadení priemyselnej automatiky. Vykonávame kompletné vizualizácie technologických procesov, čo umožňuje kontrolovať, zavádzať zmeny, overovať parametre a archivovať údaje.

PONÚKAME:

 • projektovanie modulov automatiky, riadenia a merania;
 • montáž kontrolno-meracích prístrojov a automatiky na ľubovoľných priemyselných objektoch;
 • kompletizáciu dodania zariadení, prístrojov a montážneho vybavenia;
 • prefabrikáciu rozvodných a riadiacich skríň;
 • konfigurácie a programovanie systémov riadenia a monitoringu;
 • vykonávanie funkčných skúšok a štartov;
 • servis a údržbu zariadení priemyselnej automatiky;
 • vybavenie a zariadenia kompletizujúce výrobné linky;
 • poradenstvo súvisiace s našou podnikateľskou činnosťou.

Len veľmi ťažko si dokážeme predstaviť modernú fabriku, v ktorej by neboli výrobné haly a počítačové siete dohliadajúce na každú fázu procesu výrobky výrobku. Komplikované systémy, ktoré tvoria rôzne stroje, počítačové programy, riadiace jednotky, sú plodom usilovnej práce inžinierov, ktorých úlohou je optimalizovať efektívnosť a náklady výroby. V súčasnosti má priemyselná automatika veľmi dôležitú funkciu v priemysle, bez ohľadu na odvetvie. Vďaka mnohým výhodám, ktoré automatika prináša, pomaly prichádza na miesta, na ktorých si ešte donedávna nikto nevedel ani predstaviť používanie automatizovaných zariadení.

Priemyselná automatika je predovšetkým zárukou vyššej efektívnosti, jej dosahovanie patrí medzi hlavné ciele každého priemyselného odvetvia. Idea masovej výroby vyžaduje, aby sa čo najviac výrobkov vyrobilo čo najrýchlejšie, a každá stratená minúta negatívne ovplyvňuje finančné výsledky. To je dôvod, prečo pri vykonávaní mnohých činností nahrádzajú ľudí stroje. Je to najlepšia voľba, ktorú výrobcovia môžu urobiť.

Použitie priemyselnej automatiky prináša rad výhod, predovšetkým zvýšenie kvality a zjednodušenie jej kontroly. Hoci pri výrobe jedného výrobku sa požadované rozmery dajú zachovať pomerne jednoducho, pri masovej výrobe je to oveľa náročnejšie, a prípadné nepresnosti sú veľmi nákladné. A práve priemyselná automatika minimalizuje riziko prípadných chýb či nepresností. Firma môže dodatočne zohľadniť fázu merania priamo v procese výroby, vďaka čomu môže automaticky a precízne kontrolovať kvalitu vyrábaných výrobkov.

Sám systém priemyselnej automatiky je veľmi závažná investícia, avšak hneď od jej zavedenia generuje firme značné úspory. Priemyselná automatika umožňuje znížiť počet pracovných miest, a zároveň zaviesť nepretržitú výrobcu, ktorá zvýši zisk firmy. Vzhľadom k tomu, napriek vysokým nákladom na montáž systému, priemyselná automatika z dlhodobej perspektívy prináša firme veľmi veľké finančné výhody.

Máte pochybnosti? Potrebujete individuálnu ponuku? Nečakajte a obráťte sa na nášho experta!