• Polski
  • English
  • Čeština
  • Slovenčina
  • Русский
  • Deutsch
Otváracie hodiny:
7:00 – 17:00 Od pondelka do piatka
Nečinné v soboty a nedele
Jasienica 829
43-385 Jasienica

Meranie dobehu

Čo je to meranie dobehu?

Meranie dobehu je meranie vykonávané špeciálnym zariadením – meračom dobehu, ktoré umožňuje precízne určiť čas reakcie ochranného vybavenia s cieľom zastaviť nebezpečné pohyby stroja.

Takýmto spôsobom sa musia kontrolovať také prvky ako:

Bezpečnostné clony a bariéry

Optoelektronické bezpečnostné clony sa v priemysle používajú na miestach, na ktorých sa musia spoľahlivo a ekonomicky zabezpečiť miesta a zóny ohrozenia, ako aj prístup k pracovnej zóne stroja. Presnosť clony, úroveň výkonu (angl. performance level) a vzdialenosť od nebezpečného prvku sa musia vhodne zvoliť.

Máte pochybnosti? Potrebujete individuálnu ponuku? Nečakajte a obráťte sa na nášho experta!