• Polski
 • English
 • Čeština
 • Slovenčina
 • Русский
 • Deutsch
Otváracie hodiny:
7:00 – 17:00 Od pondelka do piatka
Nečinné v soboty a nedele
Jasienica 829
43-385 Jasienica

Dodávaco-skladovacia stanica

Zariadenie je určené na centrálne dodávanie surovín do výrobných strojov, ktoré používajú kvapaliny dodávané/skladované v IBC kontajneroch. Napríklad sa môže používať v zariadeniach vyrábajúcich polyuretánové peny na dodávanie polyolov a izokyanátov.

Použitie:

 • Dodávanie kvapalín z paletových kontajnerov;
 • Skladovanie so zachovaním náležitých podmienok;
 • Zasielanie do výrobných strojov, dávkovanie.

Výhody:

 • Zmenšenie skladovacej plochy vďaka centrálnemu skladovaniu chemických látok používaných pri výrobe;
 • Uvoľnenie výrobného priestoru vďaka eliminácii IBC kontajnerov nachádzajúcich sa pri strojoch;
 • Zníženie nákladov vnútropodnikovej prepravy;
 • Odstránenie ohrození súvisiacich s únikom chemických látok (nebezpečných aj pre životné prostredie);
 • Odstránenie ohrození pre personál súvisiacich s kontaktom s chemickými látkami počas výmeny IBC kontajnerov;
 • Odstránenie nežiaducich odstávok v súvislosti s doplňovaním materiálov.

Konštrukcia zariadenia

 • Pripájanie výpustnej inštalácie k IBC kontajneru je vďaka operátorskej plošine a použitiu rýchlospojok cam-lock veľmi jednoduché;
 • Lôžka na IBC kontajnery majú špeciálne, pružinové rampy, ktoré uľahčujú úplné vyprázdnenie IBC kontajnerov;
 • Prostredné zásobníky majú štandardný objem 1500 L, sú vyrobené z plastu alebo z ocele;
 • Ultrazvukové alebo ponorné snímače hladiny merajú aktuálne množstvo kvapaliny v zásobníku;
 • Odtokové vaničky s objemom na úrovni 120 % objemu prostredných zásobníkov;
 • Podľa typu dodávanej látky, používame skrutkové, lamelové, membránové čerpadlá, s mechanickým tesnením alebo hermetické s magnetickou spojkou;
 • Sieťové filtre na filtrovanie čerpanej kvapaliny a vzduchové filtre (pohlcujúce vlhkosť) sú určené na vyrovnávanie tlaku v prostredných zásobníkoch;
 • Ručné ventily a ventily s pneumatickými servomotormi sú volené individuálne, podľa úrovne používaného tlaku a typu čerpanej látky;
 • Manometre, vákuometre alebo tlakové spínače informujú o aktuálnom podtlaku alebo tlaku v systéme.

Miešadlo odporúčame predovšetkým v prípade kvapalín, ktoré sú náchylné na oddeľovanie vrstiev, vďaka plynulému nastavovaniu rýchlosti.

Riadenie celého stroja a komunikáciu s inými zariadeniami zabezpečuje centrálna jednotka Siemens S7-1200. Môžeme namontovať iný typ riadenia.

Máte pochybnosti? Potrebujete individuálnu ponuku? Nečakajte a obráťte sa na nášho experta!