• Polski
 • English
 • Čeština
 • Slovenčina
 • Русский
 • Deutsch
Otváracie hodiny:
7:00 – 17:00 Od pondelka do piatka
Nečinné v soboty a nedele
Jasienica 829
43-385 Jasienica

Certifikát CE

Zameriavame sa na tematiky označenia CE.

Ponúkame nasledujúce služby:

 • Prispôsobovanie strojov s cieľom splnenia minimálnych požiadaviek v súlade so smernicou 2009/104/ES;
 • Vykonávanie procedúry hodnotenia zhody strojov s podstatnými požiadavkami v súlade so smernicou 2006/42/ES o strojoch;
 • Vykonávanie analýzy rizika strojov podľa normy PN EN ISO 12100;
 • Hodnotenie bezpečnosti strojov, pri ktorom kontrolujeme správnosť používaných zabezpečení a dostupnú dokumentáciu, aby sme mohli pripraviť hodnotenie rizika používania strojov pri ich používaní; pripravuje tiež hodnotenia zhody strojov s harmonizovanými normami;
 • Certifikácia hocijakého stroja, nového alebo po modernizácii;
 • Certifikácia CE strojov importovaných z tretích štátov;
 • Príprava vyžadovanej dokumentácie k strojom;
 • Vystavovanie certifikátu o zhode, na základe ktorého výrobca stroja vystavuje vyhlásenie o zhode ES.

Podľa platných bezpečnostných požiadaviek, stroje rozdeľujeme na staré a nové.

Staré stroje

Uvedené na trh EÚ pred 1. májom 2004. Nemusia byť označené znakom CE, avšak musia byť prispôsobené tak, aby spĺňali minimálne požiadavky týkajúce sa bezpečnosti, podľa platnej smernice 2009/104/ES o strojoch. Hodnotenie bezpečnosti a analýzu rizika stroja musia vykonať ich používatelia.

Nové stroje

Vyrobené alebo uvedené na trh EÚ po 1. máji 2004. Musia byť označené znakom CE a spĺňať podstatné požiadavky týkajúce sa bezpečnosti podľa platnej smernice 2006/42/ES o strojoch. Hodnotenie rizika stroja a hodnotenie zhody stroja so smernicou musí vykonať výrobca stroja.

Ak hľadáte dodávateľa nasledujúcich služieb:

 • analýza rizika stroja;
 • certifikácia CE;
 • hodnotenie bezpečnosti strojov;
 • hodnotenie rizika strojov;
 • hodnotenie zhody strojov;
 • podstatné požiadavky na stroje;

Neváhajte a kontaktujte našu spoločnosť Teknomatik z Bielska-Bielej. Zaručujeme profesionálne vykonanie zverenej služby a individuálny prístup ku každému zákazníkovi. Ponúkame služby certifikácie CE nielen pre celé Sliezsko, ale aj okolité regióny.

Predtým, ako sa nejaký výrobok začne predávať na vnútornom trhu EÚ, musí získať označenie CE. Európske smernice zaväzujú každého výrobku, aby pred uvedeným stroja na trh, vykonal hodnotenie rizika.

Hodnotenie bezpečnosti strojov umožňuje získať označenie CE. Takým spôsobom je výrobca zodpovedný za nezhodnosti a problémy súvisiace s bezpečnosťou pri používaní výrobku/tovaru.

Označenie CE

Výrobca, ktorý svoje výrobky označí znakom CE, musí mať istotu, že spĺňajú podstatné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa týkajú stroja daného typu. Dodatočne, výrobok musí mať identifikačné číslo, typ, a tiež rok výroby. Dôležité je, aby si výrobca uvedomoval, kedy musí používať označenie CE.

Čo znamená označenie CE?

Označenie CE je v prípade strojov a zariadení nevyhnutné. Hodnotenie rizík stroja musí byť vykonané ešte pred zavedením výrobku do predaja. Inak povedané, daný stroj musí spĺňať požiadavky aktuálnych smerníc a musí byť vykonané náležité hodnotenie zhody stroja. Členské štáty nemajú právo obmedziť uvedenie na trh výrobkov, ktoré sú označené znakom CE.

Čo neznamená označenie CE?

CE nie je tovarový znak. Tovarový znak umožňuje odlíšiť výrobky jednotlivých výrobcov, ktorí pôsobia na danom trhu. Ide o slogan, grafiku, názov. Tovarový znak môže byť právne chránený, registrovaný. Oprávnený môže uvedením pri znaku symbolu ® ukázať, že je daný znak zaregistrovaný.

Môže mať výrobok viac než jedno označenie CE?

Áno, výrobok môže mať viac než jedno označenie CE, ale týka sa to špecifických prípadov. V prípade komplikovaných zariadení, ktoré sa skladajú s pokročilých modulov, každý z nich môže byť osobitne označený znakom CE. V takom prípade sa znak CE umiestňuje na viditeľnom mieste na špeciálnom štítku a týka sa celého stroja.

V akom prípade musí byť označenie CE umiestnené?

Označenie CE je „vstupenka” na vnútorný trh Európskej únie, ktorý v súčasnosti tvorí 30 štátov s viac než 500 miliónmi konzumentov. Ak výrobca nemá označenie CE, nemá právo daný tovar uviesť na vnútorný trh EÚ a predávať ho na ňom.

Neváhajte a využite našu ponuku. Spoločnosť Teknomatik z Bielska-Bielej poskytuje svoje služby predovšetkým v Sliezsku, ale aj v okolitých regiónoch.

Máte pochybnosti? Potrebujete individuálnu ponuku? Nečakajte a obráťte sa na nášho experta!