STACJE MAGAZYNOWANIA CHEMII

 

Przeznaczenie urządzenia

Urządzenie służy do centralnego zasilania maszyn produkcyjnych,

wykorzystujących płyny dostarczane w paletopojemnikach IBC.

 

Podstawowe zadania

- Rozładunek płynów z paletopojemników.

- Magazynowanie z zachowaniem odpowiednich warunków.

- Przesyłanie do maszyn produkcyjnych.

Budowa urządzenia

Podest operatorski Umożliwiający łatwe podłączenie instalacji spustowej do zbiornika IBC z pomocą szybko-złączy cam-lock;
Gniazda na kontenery IBC Posiadające specjalne, sprężynowe pochylnie ułatwiające całkowite opróżnianie paletopojemników IBC; 
Zbiorniki pośrednie Standardowo o pojemności 1500l, wykonane z tworzywa sztucznego lub ze stali;
Czujniki poziomu Ultradźwiękowe lub zanurzeniowe mierzące poziom w zbiorniku;
Wanny ociekowe Pojemność 120% pojemności zbiorników pośrednich;
Pompy W zależności od pompowanego medium stosujemy pompy śrubowe, zębate, membranowe, z uszczelnieniami mechanicznymi lub hermetyczne ze sprzęgłem magnetycznym;
Filtry Filtry siatkowe do filtrowania pompowanej cieczy, oraz filtry oddechowe (z pochłaniaczami wilgoci) do wyrównania ciśnienia w zbiornikach pośrednich;
Zawory Ręczne oraz z siłownikiem pneumatycznym, dobierane indywidualnie w zależności od zastosowanego ciśnienia oraz pompowanego medium;
Manometry Wakuometry lub presostaty informujące o bieżącym podciśnieniu lub nadciśnieniu panującym w instalacji;
Mieszadło Szczególnie dla cieczy rozwarstwiających się, z płynną regulacją prędkości;
PLC Sterowanie całą maszyną oraz komunikacją z innymi urządzeniami odbywa się za pomocą sterownika Siemens S7-1200. Możliwa instalacja innego typu sterowania;

 

Opis działania 

Po umieszczeniu paletopojemnika na przeznaczonym do tego regale i podłączeniu odpływu, dochodzi do grawitacyjnego przelania całej zawartości. Przelewanie jest kontrolowane i zostanie zatrzymane po napełnieniu  zbiornika pośredniego do określonego poziomu. Po przelaniu włącza się mieszadło, które gwarantuje odpowiednią konsystencję i jednorodność płynu. Ostatnim etapem jest pompowanie cieczy do Waszej instalacji lub maszyny, w zależności od zapotrzebowania.

 

Korzyści

  • Redukcja powierzchni magazynowej dzięki centralnemu magazynowaniu środków chemicznych wykorzystywanych do produkcji;
  • Uwolnienie obszaru produkcji dzięki eliminacji pojemników IBC znajdujących przy maszynach;
  • Obniżenie kosztów transportu wewnątrzzakładowego;
  • Eliminacja zagrożeń związanych z wyciekami substancji chemicznych (również niebezpiecznych dla środowiska);
  • Eliminacja zagrożeń dla personelu związanych z kontaktem z substancjami podczas wymiany zbiorników  IBC;
  • Brak przerw w pracy maszyn spowodowanych uzupełnianiem materiałów;