Projektowanie i budowa maszyn

Firma Teknomatik oferuje usługi konstruowania maszyn dla małych i dużych przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych.

Naszym kontrahentom proponujemy przede wszystkim profesjonalne rozwiązywanie problemów związanych z produkcją, począwszy od projektowania maszyn z użyciem technik komputerowych, poprzez dobór i komplementację dostawców, budowę maszyn, ich uruchomienie, a skończywszy na szkoleniu personelu.

Urządzenia budowane na podstawie naszych projektów spełniają zasadnicze wymagania przewidziane dla maszyn. Są funkcjonalne i ergonomiczne.

Na starych urządzeniach zaprojektowanych zgodnie z minimalnymi wymaganiami maszyn wykonujemy ocenę bezpieczeństwa i listę kontrolną zgodnie z Dyrektywą Narzędziową 2009/104/WE.

Zapewniamy:

  • Projektowanie i dostarczenie maszyn oraz urządzeń dostosowanych do zasadniczych przewidzianych dla nich wymagań;
  • Dokumentację konstrukcyjno-mechaniczną;
  • Projektowanie i modernizację układów sterowania hydraulicznego, pneumatycznego i elektrycznego;
  • Tworzenie dokumentacji technicznej na podstawie szkiców i rysunków;
  • Opracowywanie DTR, instrukcji obsługi i katalogów części;
  • Inwentaryzację i modyfikację istniejącej dokumentacji;
  • Na każde urządzenie spełniające minimalne wymagania maszyn wystawiamy CE;
  • Dostosowujemy stare maszyny w celu spełnienia minimalnych wymagań maszyn.

STANOWISKA I LINIE MONTAŻOWE

Projektujemy i wykonujemy stanowiska wykorzystujące różne techniki montażu.
Stosujemy m.in. siłowniki, napędy serwo, napędy krokowe, wkrętarki automatyczne oraz ręczne.
W procesach montażu często instalowane są dozowniki smaru, uszczelniaczy czy kleju.

STANOWISKA KONTROLNO-POMIAROWE

Stanowiska przeznaczone do kontroli produktu. Wykorzystywane do kontroli kompletności, zgodności referencyjnej lub zgodności jakościowej. Stanowiska mogą być połączone z bazą danych SQL. Jesteśmy w stanie dobrać i przetestować dla Klienta najlepszą metodę pomiarową. Wykonujemy również testery szczelności.
                        
                        

STANOWISKA ZNAKOWANIA LASEROWEGO

W ostatnich latach nastąpił gwałtowny rozwój urządzeń do znakowania laserowego. Dzięki temu możemy Państwu zaproponować budowę stanowisk znakowania lub integrację znakowarki z linią produkcyjną. Nasze stanowiska spełniają restrykcyjne normy bezpieczeństwa. 

INSTALACJE DOZUJĄCE CIECZ ORAZ MATERIAŁY SYPKIE

Wykonujemy instalacje dozujące według indywidulanych potrzeb klienta. Możemy dozować zarówno płyny jak i materiał sypki. Nasza największa instalacja produkuje płyn w skład którego może wchodzić do 17 komponentów.    
 
                        
                        

INSTALACJE POMPUJĄCE

W naszej ofercie posiadamy stacje do pompowania płynów. Na życzenie klienta możemy zastosować zarówno zaawansowane pompy z sprzęgłem magnetycznym jak i pompy membranowe.   

                        
                        

LINIE TRANSPORTOWE

Aby usprawnić przepływ materiałów oraz produktów stosujemy różnego rodzaju transportery. Możemy dla Państwa wykonać transportery taśmowe, pasowe czy płytkowe. Do oferowanych przenośników możemy zaprojektować oraz wykonać paletki transportowe.  

STACJE DLA IBC

W swojej ofercie posiadamy szereg urządzeń przeznaczonych do obsługi kontenerów IBC. Wykonaliśmy m.in. stacje pompujące, mieszające czy magazynujące produkty płynne. Możemy również wykonać dla Państwa myjki wysokociśnieniowe do kontenerów.
       
                        
                        
                        

OBRÓBKA SKRAWANIEM

Teknomatik posiada park maszynowy umożliwiający produkcję części metodą obróbki skrawaniem. Detale wykonujemy na podstawie dokumentacji Klienta lub po wykonaniu pomiarów części, którą należy powielić.