• Polski
  • English
  • Čeština
  • Slovenčina
  • Русский
  • Deutsch
Godziny otwarcia:
7:00 - 17:00 Od pon. do piąt.
Nieczynne Od sob. do niedz.
Jasienica 829
43-385 Jasienica

Jak dostosować maszyny (tokarkę) do minimalnych wymagań BHP

13 listopada 2018

Responsive image

Tokarka uniwersalna służy nadawaniu kształtów przedmiotom metalowym lub innym, podatnym na skrawanie. W firmach stosowane są zarówno tokarki uniwersalne, jak i kłowe, karuzelowe, wielonożowe, rewolwerowe, półautomaty tokarskie i automaty tokarskie oraz tokarki specjalistyczne.

Obowiązkiem pracodawców jest zadbanie o bezpieczeństwo swoich pracowników, a także dostosować maszyny do minimalnych wymagań BHP. Z tych zagrożeń każdy pracodawca powinien sobie zdawać sprawę:

Tokarka
– kontakt operatora z uchwytem tokarskim lub obrabianym przedmiotem

– wyrzut obrabianego materiału, narzędzi, części obrabiarki

– kontakt operatora z wiórem wstęgowym lub odpryskowym
– utrata stateczności obrabiarki lub jej części

– kontakt operatora z ruchomymi elementami napędu
– potknięcie i poślizgnięcie się
– porażenie prądem elektrycznym
– hałas, wibracja, zapylenie
– pożar

Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań tak by skutecznie zadbać o bezpieczeństwo pracowników:

1. Odpowiednie oznaczenia
Należy zadbać o odpowiednie oznakowanie elementów sterowania, przede wszystkim umiejscowienie czytelnych napisów w języku polskim lub w z użyciem odpowiednich symboli. Może to być rozwiązane w postaci barwnych przycisków – uruchamianie w kolorze zielonym, zatrzymywanie w kolorze czerwonym.

2. Znaki bezpieczeństwa – piktogramy
Na maszynie należy umieścić znaki bezpieczeństwa (piktogramy), ostrzegające o niebezpieczeństwach – możliwości kontaktu z ruchomymi elementami, porażeniu prądem.

3. Odłączanie od zasilania
Należy zamontować urządzenie umożliwiające odłączenie dopływu energii, tj. rozłącznik izolacyjny, wyłącznik samoczynny, zestaw wtyczka-gniazdo. Wyłącznik powinien być stosownie opisany w języku polskim lub oznaczony symbolem.

4. Uruchomienie maszyny
Należy zastosować odpowiednie rozwiązania techniczne uniemożliwiające samoczynne uruchomienie się maszyny.

5. Zatrzymywanie normalne maszyny
Należy wyposażyć maszynę w element, którego zadaniem będzie zatrzymanie napędu maszyny. Wszystko musi być tak zaprogramowane, by układ sterowniczy do zatrzymania maszyny był nadrzędny względem układu uruchomienia. Maszyna musi mieć taki sposób zatrzymania, by ten odłączył wszystkie napędy od źródła zasilania.

6. Zatrzymanie awaryjne
Maszyna musi być wyposażona w układ do zatrzymania awaryjnego. Element ten powinien mieć kształt „grzybka” i być koloru czerwonego na żółtym tle.

7. Ochrona przed zagrożeniami wyrzucanymi przedmiotami
Należy zapewnić prawidłowe mocowanie obrabianego przedmiotu a ponadto odpowiednią osłonę chroniącą obsługującego i pracującego na sąsiednim stanowisku, osłonę strefy obróbki. Należy również weryfikować stan techniczny maszyny, by nie było możliwości wyrzucenia żądnej części maszyny.

8. Ochrona przed ruchomymi elementami przenoszenia napędu
Należy zamontować stałe osłony na wszystkich mechanizmach napędowych. Osłona stała, to taka, której nie można zdemontować, otworzyć bez użycia narzędzi. Dopuszcza się ewentualnie użycie osłony ruchomej wyposażonej w układ wyłączający napęd maszyny przy zastosowanej osłonie otwartej.

9. Ochrona przed ruchomymi elementami biorącymi bezpośredni udział w procesie obróbki
Należy zadbać o osłonę wszystkich elementów ruchomych, do których dostęp ma obsługujący. W maszynach z napędzanym mechanicznie suportem narzędziowym muszą być również osłonięte miejsca zgniatania. Elementy te muszą zostać osłonięte osłonami ruchomymi.

10. Oświetlenie miejsc i stanowisk pracy lub konserwacji
Należy zapewnić odpowiedni rodzaj oświetlenia oraz odpowiednie źródła światła. Uwzględnić trzeba natężenie, równomierność i barwę.

Zrealizowanie tych punktów pozwoli zadbać o bezpieczeństwo pracowników oraz dostosować maszyny do minimalnych wymagań.

Firma Teknomatik Bielsko-Biała świaeczy usługi dostosowania naszyn do minimalnych wymagań BHP na terenie Śląska ale nie tylko.