ZROBOTYZOWANA MASZYNA DO SPĘCZANIA PRZEWODÓW PALIWOWYCH

Urządzenie przeznaczone jest do automatycznej obróbki przewodów paliwowych.

 

Operator zasypuje podajnik przewodów przeznaczonych do spęczenia. Robot Fanuc pobiera
przewody z podajnika, następnie wykonuje pomiar długości przewodu i dokonuje korekty 
pozycji. Następnie przewód spęczany i kontrolowany przez system wizyjny.
Gotowy przewód zostaje rozładowany przez robota.
Robot zamontowany jest na ruchomej platformie. Pozycja platformy jest kontrolowana.