Stanowisko montażu z wkrętarką typ SC

Stanowisko służy do skręcania elementów, wkrętakiem elektrycznym o odpowiednio nastawionym momencie obrotowym. Nastawy momentów obrotowych oraz kontrola, pomiaru odbywa się po przez zintegrowany z urządzeniem kontroler wkrętarki. Na urządzeniu zastosowany został system Pick-to-Light, który sygnalizuje odpowiednimi diodami kolejność i poprawność pobrania komponentu.

sc 1

 

Budowa urządzenia

Wkrętak elektryczny z kontrolerem  oraz ramieniem reakcyjnym

Wkrętak zamontowany na specjalnym ramieniu reakcyjnym ułatwiającym naprowadzanie na wkręcające elementy. Dodatkowo nadzorowana jest odpowiednia kolejność wkręceń.

Sygnalizacja kontrolna

Na urządzeniu zamontowany został system Pick-to-Light oraz kolumna sygnalizacyjna.

Kontrola pomiaru

Zgodnie z surowymi wytycznymi klienta, moment obrotowy musiał być bardzo dokładny, pomiar momentu odbywa się poprzez kontroler wkrętarki. Pomiaru wkręcenia możemy dokonać również poprzez kąt wkręcania oraz odległość wkręcania.

Uniwersalność urządzenia

Stanowisko zostało przygotowane do pracy z wymiennymi gniazdami (referencjami).

 

Opis działania

- Montaż detalu;

- Blokada detalu;

- Pobranie odpowiednich komponentów (kontrola poprawności pobrania);

- Zezwolenie na wkręcenie;

- Wkręcenie śrub (kontrola poprawności).

 

Jeśli wszystkie parametry mieszczą się w tolerancji, następuje odblokowanie detalu i koniec cyklu.

 

Korzyści

  • Kontrola detali pozwala na wyeliminowanie pomyłek operatorów i zabezpiecza przed wysłaniem finalnego produktu niezgodnego z zadaną referencją;
  • Możliwość wymiany gniazda pod inną referencję;
  • Możliwość pobrania historii wartości wkręceń,
  • Sygnalizacja kolejności oraz ilości pobrania komponentów;
  • Zintegrowany system blokady detalu w przypadku błędnego wyniku wkręcania;
  • Uniknięcie kosztów związanych z reklamacjami.