KONTROLA WIZYJNA PAKOWANIA NA STANOWISKU ZROBOTYZOWANYM

Przedmiotem dostawy było wyposażenie zrobotyzowanego stanowiska pakowania w system wizyjny COGNEX.

Dzięki zastosowaniu systemu wizyjnego uzyskano:
    - kontrolę wolnych pozycji na wyrób gotowy na poszczególnych pozycjach wytłoczki;
    - kontrolę poprawności odłożenia detalu do wytłoczki;
    - możliwość rozpoznania typu pudełek zbiorczych;
    - możliwość rozpoznania typu wytłoczki znajdującej się w pudełku zbiorczym.

Detale do pudełek zbiorczych ładowane są przez robota Staubli. W zakresie dostawy było także wykonanie programu sterującego robotem. Firma Teknomatik posiada specjalistów przeszkolonych w programowaniu robotów Staubli.

Dodatkowo wykonano nowe pole odkładcze na detale NOK oraz zmodyfikowano program sterujący PLC stanowiskiem.