STROJ OR

Automatický stroj s ručním nakládáním. Určen pro automatické konfekcionování konektorů. Stroj je vybaven otočným stolem, vibračním podavačem o-ringů a systémem vizuální kontroly.   

VÝTAH PRO VYKLÁDKU STOHOVANÝCH PALET NA VOZÍK

Výtah pro automatické vykládání palet o hmotnosti do 100 kg. Zařízení vykládá palety s jádry forem a dodává je na výrobní linku. Prázdné palety jsou vyjmuty z výrobní linky a vráceny zpět na přepravní vozík.

 Palety jsou stohovány na přepravním vozíku do výšky 2 metrů v 9 úrovních. 

DÁVKOVAČ TAVIDLA

Zařízení pro bodové dávkování sypkého granulátu. Poloha dávkování je řízena servomotory Siemens ve třech osách. Objem násypu kontroluje vážicí systém. Tavidlo přivádí vibrační podavač.

   

 

PRACOVIŠTĚ PRO ZPRACOVÁNÍ PALIVOVÝCH HADIC

Manuální pracoviště pro zpracování vrstvených, elektricky vyhřívaných palivových hadic. Pracoviště se skládá z topného modulu s PID regulací teploty, modulu pro stahování izolace a modulu pro řezání konců hadic. Ústředním bodem stanice je speciální zařízení Coax Strip pro stahování izolace.

TESTER TĚSNOSTI STROJ P

Přesná testovací stanice pro těsnost hadiček. Kontrola pomocí zařízení lídra v oblasti kontroly těsnosti – testeru ATEQ. Stanice může kontrolovat další příslušenství hadiček a také číst nebo tisknout štítky s čarovými kódy a DataMatrix.

PRACOVIŠTĚ PRO LASEROVÉ ZNAČENÍ

Laserové značení je nejúčinnějším způsobem označování výrobků. Nabízíme vám volně stojící a integrovaná značkovací pracoviště s dopravníky. Integrujeme značkovací stroje všech předních značek. Při integraci věnujeme zvláštní pozornost otázce bezpečnosti

 

KONTROLNÍ PRACOVIŠTĚ TYPU BANKETKA

Pracoviště pro rentgenovou kontrolu odlitku točny pro vozidla. Zařízení kontroluje kvalitu a tvar odlitku. Prvek je správně označen a vyložen do přepravního kontejneru.

ZAŘÍZENÍ PRO KONTROLU PODRUČEK

Stanice se používá pro kontrolu kvality područek z hlediska shody: materiálu, barvy, úhlu a času otevření klapek. Také kontrolujeme hloubku a sílu tlaku na tlačítko potřebné k otevření klapek. Komponent shodný se vzorem dostane štítek s QR kódem.

 

MONTÁŽNÍ STANICE SE ŠROUBOVÁKEM TYPU S.C.

Stanice slouží pro šroubování prvků pomocí elektrického šroubováku s vhodně nastaveným momentem. Nastavení točivého momentu a řízení měření se provádí pomocí šroubováku integrovaného v zařízení. Na zařízení se používá systém pick-to-light, který pomocí příslušných LED diod indikuje sekvenci a správnost vyjmutí komponentu.