ZAŘÍZENÍ PRO PROBÍJENÍ VTOKOVÝCH ZBYTKŮ ODLITKŮ

Zařízení je určeno k probíjení vtokových zbytků litinových odlitků.

Razidla s hydraulickým pohonem odstraňují přebytek materiálu v otvorech. 

 Po proražení otvorů je díl automaticky vyložen na dopravní pás. 

ROBOTICKÁ NAKLÁDKA MYČKY OCELOVÝCH TRUBEK

Firma Teknomatik navrhla a vyrobila robotickou buňku pro automatické nakládání a vykládání ocelových trubek do pračky.

První fází implementace byla konstrukce automatického podavače trubek. Prvkem podavače je ofuk trubek odebraných robotem z pračky. 

MONTÁŽNÍ STANICE LOKETNÍ OPĚRKY

Dva elektrické lisy zajišťují maximální kvalitu procesu spojování.

Obsluhující personál má plnou volnost při výběru provozního režimu lisů. Lze nastavit fáze spojování, sílu, rychlost, uvolnění atd.

 Díky pokročilé měřicí technologii založené na výkresu lisování je možné vyřezávat vady materiálu nebo chyby montáže (např. chybí podložky).

LABORATORNÍ MYČKA PALIVOVÝCH NÁDRŽÍ

Myčka je určena k vyplachování nečistot z palivových nádrží 
, které v ní zůstali po výrobě. Nečistoty jsou usazeny ve speciálním laboratorním filtru,
který je následně zkoumán se zaměřením na množství usazených nečistot.

ROBOTICKÁ STANICE PRO MONTÁŽ A KONTROLU TĚSNĚNÍ

Automatická montážní stanice pro dva typy těsnění. Těsnění jsou připevněna ke skříni startéru, která se pohybuje na paletě na pásovém dopravníku. Každé těsnění má svůj vlastní vibrační dopravník a pásový dopravník, který je dopravuje do extrakční zásuvky.

AUTOMATICKÝ KOMPRESNÍ STROJ PRO VÝROBU PALIVOVÝCH HADIČEK

Stroj má automatické podávání hadiček, automatické odvíjecí zařízení, kompresní modul, kamerový senzor pro kontrolu parametrů komprese a gilotinu pro řezání hadiček.

Operátor zadává délku hadičky a také místo, množství a typ komprese. Externí enkodér zajišťuje přesné měření délky hadičky a vzdálenosti mezi narušením.

 

 

ZAŘÍZENÍ PRO VÝROBU POLYOLU

Zařízení pro výrobu různých odrůd polyolu. Zařízení umožňuje výrobu finální směsi skládající se ze 17 složek. V systému jsou nainstalovány dva vážicí systémy.