Zrobotyzowane stanowisko montażu i kontroli uszczelki

Stanowisko automatycznego montażu dwóch typów uszczelek. Uszczelki montowane są do obudowy rozrusznika, która przemieszcza 
się na paletce po przenośniku pasowym.
Każda z uszczelek posiada swój podajnik wibracyjny oraz podajnik taśmowy dostarczający je do gniazda pobrania. 
Gniazda pobrania wyposażone są w czujniki koloru sprawdzające poprawność typu uszczelki.

Sercem maszyny jest robot typu SCARA, który pobiera uszczelkę z jednego z gniazda i zakład ją do wnętrza obudowy rozrusznika.
Dzięki zastosowaniu robota Epson uzyskano czas cyklu 3,5 sekundy.

Dodatkowym elementem stacji jest stanowisko kontrolne wyposażone w czujnik wizyjny oraz laserowy pomiar wysokości. 
Zapewnia to wymaganą kontrolę dla 100% produkowanych detali. 
Detale zakwalifikowane jako wadliwe przepychane są na stanowisko braków, dzięki czemu przenośnik główny nie jest blokowany a ciągłość produkcji jest utrzymana.