Projektování a výroba strojů

Firma Teknomatik nabízí služby konstruování strojů pro malé a velké podniky a individuální klienty.

Našim obchodním partnerům nabízíme především profesionální řešení problémů spojených s výrobou, počínaje navrhováním strojů pomocí počítačové techniky přes výběr a kompletaci dodavatelů, stavbu strojů, jejich zprovoznění a konče školením personálu.

Zařízení konstruovaná za základě našich projektů splňují základní požadavky předpokládané pro stroje. Jsou funkční a ergonomická.

Na starých zařízeních navržených v souladu s minimálními požadavky na stroje provádíme hodnocení bezpečnosti a kontrolní seznam v souladu se strojní směrnicí 2009/104/ES.

Zajišťujeme:

  • Navrhování a dodávání strojů a zařízení přizpůsobených základním požadavkům, které jsou pro ně předpokládané;
  • Konstrukčně-mechanickou dokumentaci;
  • Navrhování a modernizaci systémů hydraulického, pneumatického a elektrického řízení;
  • Tvoření technické dokumentace na základě nákresů a výkresů;
  • Zpracovávání TPD, návodů k obsluze a katalogů dílů;
  • Inventarizaci a modifikaci stávající dokumentace;
  • Pro každé zařízení, které splňuje minimální požadavky na stroje, vystavujeme CE;
  • Přizpůsobujeme staré stroje za účelem splnění minimálních požadavků na stroje.

PRACOVIŠTĚ A MONTÁŽNÍ LINKY

Projektujeme a vytváříme pracoviště používající různé techniky montáže.
Používáme mj. servomotory, servopohony, krokové pohony, automatické a ruční šroubováky.
Při montážních procesech se často instalují dávkovače maziva, tmelu nebo lepidla.

KONTROLNĚ-MĚŘICÍ PRACOVIŠTĚ

Pracoviště určená pro kontrolu výrobku. Používají se pro kontrolu úplnosti, referenčního souladu nebo kvalitativního souladu. Pracoviště mohu být propojena s databází SQL. Jsme schopni vybrat a otestovat nejlepší měřicí metodu pro klienta. Provádíme také zkoušky těsnosti. 
                        
                        

PRACOVIŠTĚ LASEROVÉHO ZNAČENÍ

V posledních letech došlo k rychlému vývoji zařízení pro laserové značení. Díky tomu vám můžeme nabídnout vytvoření pracovišť pro značení nebo integraci označovacího stroje s výrobní linkou. Naše pracoviště splňují přísné bezpečnostní normy.           
 

DÁVKOVACÍ ZAŘÍZENÍ PRO KAPALINY A SYPKÉ MATERIÁLY

Vyrábíme dávkovací zařízení podle individuálních požadavků klienta. Můžeme dávkovat jak kapaliny, tak i sypké materiály. Naše největší zařízení vyrábí kapalinu se složením, které může obsahovat až 17 komponentů.  
                        
                        

ČERPACÍ ZAŘÍZENÍ

V naší nabídce máme stanice pro čerpání kapalin. Na přání klienta můžeme použít jak pokročilá čerpadla s magnetickou spojkou, tak i membránová čerpadla.   

DOPRAVNÍKOVÉ LINKY

Abychom zlepšili tok materiálů a výrobků, používáme různé typy dopravníků. Můžeme pro vás vyrobit řetězové, pásové nebo deskové dopravníky. K nabízeným dopravníkům můžeme vyprojektovat nebo vyrobit přepravní palety. 
 

STANICE PRO IBC

Ve své nabídce máme řadu zařízení určených pro manipulaci s IBC kontejnery. Vyrobili jsem mj. čerpací a míchací stanice nebo stanice skladující tekuté výrobky. Můžeme také pro vás vyrobit vysokotlaké myčky na kontejnery.
                        

TŘÍSKOVÉ OBRÁBĚNÍ

Firma Teknomatik má strojní park umožňující výrobu dílů metodou třískového obrábění. Prvky vyrábíme na základě dokumentace klienta nebo po změření dílu, který je třeba duplikovat.