Směrnice o strojních zařízeních – 2006/42/ES  

Nové stroje

Vyrobené nebo uvedené na trh po 01.05.2004. Musí být označeny značkou CE a splňovat základní požadavky v rozsahu bezpečnosti strojních zařízení v souladu se strojní směrnicí 2006/42/ES. Posouzení rizika strojů a posouzení shody strojů se směrnicí náleží výrobcům strojů.

 

Pokud hledáte poskytovatele níže uvedených služeb:

  • analýza rizika strojních zařízení;
  • certifikace CE;
  • posouzení bezpečnosti strojních zařízení;
  • posouzení rizika strojních zařízení;
  • posouzení shody strojních zařízení;
  • základní požadavky na strojní zařízení;

zveme vás, abyste kontaktovali naši firmu Teknomatik Bielsko-Biała. Garantujeme profesionální provedení zadané služby a individuální přístup ke klientovi. Nabízíme služby certifikace CE pro celé Slezsko a nejen to.

Dříve než bude výrobek uveden na evropský trh, musí mít označení CE. Unijní směrnice zavazují každého výrobce k posouzení rizika stroje před zahájením jeho prodeje.

Posouzení bezpečnosti strojů umožňuje získat značku CE. Tímto způsobem podnikatel nese odpovědnost za nedostatky a problémy spojené s bezpečností během používání zboží.

 

Označení CE

Výrobce, který označí své výrobky značkou CE, musí mít jistotu, že výrobky splňují základní požadavky na strojní zařízení, které ukládají unijní směrnice. Kromě toho výrobek musí mít identifikační číslo, typ a také rok výroby. Je důležité, aby si výrobce uvědomoval, kdy je nutné označení značkou CE.

Co znamená značka CE?

Značka CE se stává nutností pro strojní zařízení. Analýza rizika strojních zařízení musí být provedena před určením výrobku k prodeji. Jinými slovy, stroj musí splňovat požadavky směrnic založených na novém přístupu a musí být podroben postupům odpovídajícím posouzení shody strojů. Členské státy nejsou oprávněny omezovat uvádění do prodeje výrobků, které jsou opatřeny značkou CE.

Co neznamená značka CE?

CE není ochrannou známkou. Ochranná známka to je možnost odlišení výrobků od jiných výrobků vyskytujících se na trhu. Myslí se tím slogan, grafika, název. Ochranná známka může být opatřena právem na ochranu. Oprávněná osoba může tedy prokázat, že její značka byla zaregistrována tak, že je u ní umístěn symbol ®.

Může mít výrobek více než jednu značku CE?

Ano, výrobek může mít více než jednu značku CE, ale týká se jednotlivých případů. Pokud máme komplikované zařízení, které se skládá z pokročilých podsestav, pak každá z nich může mít individuální označení CE. V takové situaci je značka umístěna na viditelné speciální tabulce a vztahuje se na celý stroj.

Kdy je nutné umístění značky CE?

Značka CE je „propustka“, která umožňuje existenci výrobku na evropském trhu, který čítá dnes 30 států a více než 500 milionů spotřebitelů. Pokud výrobce nemá toto označení, nesmí uvádět dané zboží na trh a do prodeje.

Zveme vás k využití naší nabídky. Firma Teknomatik Bielsko-Biała poskytuje své služby hlavně na území Slezska, ale také na území celého Polska.