VIZUÁLNÍ KONTROLA OBALU NA ROBOTICKÉ STANICI

Předmětem dodávky bylo vybavení robotické balicí stanice kamerovým systémem COGNEX

 

 Díky použití kamerového systému bylo dosaženo:
- kontroly volných poloh pro výrobek hotový na jednotlivých polohách výlisku;
- kontroly správnosti odložení detailu do výlisku;
- schopnosti rozpoznat typ hromadných obalů;
- možnosti rozpoznat typ výlisku v hromadném balení.

 Detaily nakládá do hromadných obalů robot Staubli.

Součástí dodávky bylo také provedení řídicího programu robota. Společnost Teknomatik má odborníky zaškolené v programování robotů Staubli.

 Kromě toho byla vytvořena nová úložiště pro detaily NOK a byl upraven řídicí program PLC pro stanici.