ROBOTICKÁ STANICE PRO MONTÁŽ A KONTROLU TĚSNĚNÍ

Automatická montážní stanice pro dva typy těsnění. Těsnění jsou připevněna ke skříni startéru, která se pohybuje na paletě na pásovém dopravníku. Každé těsnění má svůj vlastní vibrační dopravník a pásový dopravník, který je dopravuje do extrakční zásuvky.

Extrakční zásuvky jsou vybaveny barevnými senzory, které kontrolují správnost typu těsnění. Srdcem stroje je robot typu SCARA, který odebere těsnění z jedné zásuvky a vloží jej do krytu startéru.

Díky použití robota Epson bylo dosaženo doby cyklu 3,5 sekundy. Dalším prvkem stanice je kontrolní stanoviště vybavené vizuálním senzorem a laserovým měřením výšky. Zajišťuje to vyžadovanou kontrolu pro 100% vyrobené dílce. Dílce, které jsou kvalifikovány jako vadné, jsou tlačeny na stanoviště zmetků, díky čemuž hlavní dopravník není blokován a je zachována kontinuita výroby.