• Polski
 • English
 • Čeština
 • Slovenčina
 • Русский
 • Deutsch
Godziny otwarcia:
7:00 - 17:00 Od pon. do piąt.
Nieczynne Od sob. do niedz.
Jasienica 829
43-385 Jasienica

Certyfikacja CE

Specjalizujemy się w tematyce Oznaczenia CE.

W zakres naszych usług wchodzi:

 • Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań zgodnie z Dyrektywą Narzędziową 2009/104/WE;
 • Przeprowadzenie procedury oceny zgodności maszyn z zasadniczymi wymaganiami zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE;
 • Przeprowadzenie analizy ryzyka maszyn zgodnie z normą PN EN ISO 12100;
 • Ocena bezpieczeństwa maszyn, podczas której sprawdzamy poprawność zastosowanych zabezpieczeń oraz posiadaną dokumentację, by dokonać oceny ryzyka używania maszyn podczas ich eksploatacji; oceniamy również zgodność maszyny pod kątem norm zharmonizowanych;<
 • Certyfikacja dowolnej maszyny, nowej lub po modernizacji;
 • Certyfikacja CE maszyn sprowadzonych spoza UE;
 • Przygotowanie wymaganej dokumentacji do maszyn;
 • Wystawienie certyfikatu zgodności będącego podstawą do wystawienia Deklaracji Zgodności WE przez producenta maszyny.

W zależności od obowiązujących wymagań bezpieczeństwa, maszyny dzielimy na stare i nowe.

Maszyny stare

Wprowadzone na rynek UE przed 01.05.2004. Nie wymagają stosowania znaku CE, natomiast powinny być dostosowane do minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującą dyrektywą narzędziową 2009/104/WE. Ocena bezpieczeństwa oraz analiza ryzyka maszyn stoi po stronie ich użytkowników.

Maszyny nowe

Wyprodukowane lub wprowadzone na rynek po 01.05.2004. Powinny być oznakowane znakiem CE i spełniać wymagania zasadnicze w zakresie bezpieczeństwa maszyn zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE. Ocena ryzyka maszyn oraz ocena zgodności maszyn z dyrektywą stoi po stronie producentów maszyn.

Jeżeli poszukujecie Państwo wykonawcy poniższych usług:

 • analiza ryzyka maszyn,
 • certyfikacja CE,
 • ocena bezpieczeństwa maszyn,
 • ocena ryzyka maszyn,
 • ocena zgodności maszyn,
 • zasadnicze wymagania maszyn

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą Teknomatik. Gwarantujemy profesjonalne wykonanie zleconej usługi oraz indywidualne podejście do klienta. Oferujemy usługi certyfikacja CE dla całego Śląska ale nie tylko.

Nim wyrób wprowadzony zostanie na rynek europejski, musi posiadać oznakowanie CE. Dyrektywy unijne zobowiązują każdego producenta do przeprowadzenia oceny ryzyka maszyny, przed rozpoczęciem jej sprzedaży.

Ocena bezpieczeństwa maszyn daje możliwość uzyskania znaku CE. Tym sposobem przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowości i problemy mające powiązanie z bezpieczeństwem podczas użytkowania towaru.

Oznakowanie CE

Producent, który opatrzy swoje wyroby oznakowaniem CE, musi mieć pewność, że spełniają one zasadnicze wymagania w stosunku do maszyn nałożone przez dyrektywy unijne. Dodatkowo produkt powinien posiadać numer identyfikacyjny, typ, a także rok produkcji. Istotne jest, aby producent zdawał sobie sprawę, kiedy istnieje konieczność zastosowania oznakowania CE.

Co oznacza oznakowanie CE?

Oznakowanie CE staje się koniecznością dla maszyn i urządzeń. Analiza ryzyka maszyn powinna być przeprowadzona przed przeznaczeniem produktu do sprzedaży. Innymi słowy, maszyna musi spełniać wymagania dyrektyw nowego podejścia i poddana zostać procedurom odpowiadającym ocenie zgodności maszyn. Kraje członkowskie nie mają uprawnień do ograniczania wprowadzania do obrotu produktów, które opatrzone są znakiem CE.

Czego nie oznacza oznakowanie CE?

CE nie jest znakiem towarowym. Znak towarowy przekłada się na możliwość odróżnienia produktów od innych wyrobów występujących na rynku. Mowa o sloganie, grafice, nazwie. Znak towarowy może być opatrzony prawem ochronnym. Uprawniony może więc wskazać, iż jego znak został zarejestrowany poprzez umieszczenie koło niego symbolu ®.

Czy produkt może mieć więcej niż jeden znak CE?

Tak, produkt może mieć więcej niż jeden znak CE, ale dotyczy to pojedynczych przypadków. Jeśli posiadamy skomplikowane urządzenie, które składa się z zaawansowanych podzespołów, to każdy z nich może posiadać indywidualne oznakowanie CE. W takiej sytuacji znak umieszczony jest w widocznym dla oka miejscu na specjalnej tabliczce i odnosi się on do całej maszyny.

Kiedy koniecznością jest umieszczenie oznakowania CE?

Oznakowanie CE to „przepustka” umożliwiająca zaistnienie produktu na rynku europejskim, który liczy dziś 30 państw i przeszło 500 milionów konsumentów. Jeśli producent nie posiada tego oznakowania, nie jest uprawniony do wprowadzenia danego towaru na rynek i jego sprzedaży.

Masz wątpliwości? Potrzebujesz indywidualnej oferty? Nie zwlekaj i skontaktuj się z naszym ekspertem!