Firma godna zaufania
Tel.: 33 30 70 570
E-mail: teknomatik@teknomatik.pl

Jak dostosować wiertarkę do minimalnych wymagań BHP

20 stycznia 2015
Wiertarka stołowa, to jedna z częściej stosowanych maszyn. Wiertarka stołowa
Przeznaczona jest do nadawania kształtów przedmiotom metalowym, tworzyw sztucznych, drewna itp. Proces odbywa się w wyniku zdejmowania warstwy danego materiału, metodą skrawania.

W firmach stosowane są również wiertarki kadłubowe, kolumnowe, promieniowe, koordynacyjne wielowrzecionowe itp.

Każdy pracodawca powinien skutecznie zadbać o bezpieczeństwo swoich pracowników i dostosować maszyny do minimalnych wymagań BHP. Z jakich zagrożeń należy zdawać sobie sprawę:

- kontakt operatora z uchwytem wiertarki
- wyrzut obrabianego materiału, narzędzia lub części obrabiarki
- kontakt operatora z wiórami
- utrata stateczności obrabiarki
- kontakt operatora z ruchomymi elementami napędu
- porażenie prądem elektrycznym

- hałas, zapylenie, wibracja
- pożar


Jakie działania dostosowawcze należy podjąć, by skutecznie zadbać o bezpieczeństwo pracowników:

 

1. Przede wszystkim należy zadbać o szybką jej identyfikację.

W tym celu należy umiejscowić czytelne napisy, w języku polskim lub za pomocą zrozumiałych symboli. Oprócz tego elementy odpowiadające za uruchomienie i zatrzymanie, muszą być stosownie oznakowane - zielony (uruchomienie) i czerwony (normalnie zatrzymane).

2. Urządzenie do odłączania dopływu energii elektrycznej musi być dobrze oznakowane

Rozwiązaniem jest zamontowanie rozłącznika izolacyjnego, wyłącznika samoczynnego lub zestawu wtyczka-gniazdo oraz oznaczenie rozłącznika odpowiednim symbolem lub napisem w języku polskim. Ponadto wyłącznik nie może być umiejscowiony po tej samej stronie, co włączniki uruchamiania i zatrzymywania.

3. Ochrona przed zagrożeniem prądem elektrycznym

Należy zastosować specjalne środki ochrony przeciwporażeniowej, ochrony przed dotykiem pośrednim i bezpośrednim. Stopień ochrony podzespołów elektrycznych powinien wynosić minimum IP54.


4. Uruchomienie maszyny

Uruchomienie maszyny powinno odbywać się tylko poprzez celowe działanie. Należy zastosować rozwiązania uniemożliwiające samoczynne uruchomienie maszyny w przypadku ponownego dopływu napięcia zasilającego.

5. Zatrzymywanie normalne

Należy wyposażyć obrabiarkę w element sterowniczy przeznaczony do zatrzymania napędu maszyny.

 

6. Zagrożenie wyrzucanymi przedmiotami

Obrabiany przedmiot powinien być dobrze zamocowany. Maszyna powinna być również wyposażona w urządzenie do usuwania wiórów.


7. Ochrona przed ruchomymi elementami przenoszenia napędu

Należy osłonić wszystkie mechanizmy napędowe obrabiarki. Wybrane osłony powinny być solidne, uniemożliwiające demontaż bez użycia specjalnych narzędzi.

8. Ochrona przed ruchomymi elementami biorącymi bezpośredni udział w procesie pracy

Należy osłonić wszystkie elementy ruchome, do których ma dostęp obsługujący. Osłony powinny być ruchome-nadzorowane.

9. Znaki bezpieczeństwa

Na maszynie winny znaleźć się znaki ostrzegające o możliwości kontaktu z ruchomymi elementami, o niebezpieczeństwie porażenia prądem itp.

 

Wszystkie powyższe punkty powinny zostać zrealizowane przez każdego pracodawcę.

ZAUFALI NAM
Electropoli Magnetti Hutchinson maflow Magna Formpol GM IMN kuka nicromet opel stalprodukt fiat fpt Proseat Denso Arcelormittal Budimex Teksid Delphi valeo Dayco toyota Hp Pelzer
ul. Romana Dmowskiego 7/22
43-300 Bielsko Biała
woj. śląskie
Polska
Copyright © Teknomatik | Designed by Venomedia